Účtovník pre podvojné účtovníctvo v ES Pohoda

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: TPP

Popis pozície

▪ Pozícia je vhodná pre skúseného účtovníka, ktorý má skúseností s používaním ES Pohoda a má záujem pracovať v menšej na ľudí orientovanej firme so silnou odbornou aj ľudskou podporou.

▪ Spracovanie podvojného účtovníctva pre klientov (právnické osoby).
▪ Evidencia a zaúčtovanie dlhodobého majetku, leasingu, úverov, skladových pohybov, predajok, časového rozlíšenia.
▪ Triedenie a kategorizácia dokladov.
▪ Kontrola náležitostí účtovných dokladov, tlač, zakladanie a ich evidencia v ES Pohoda.
▪ Párovanie a odsúhlasenie salda záväzkov a pohľadávok.
▪ Likvidácia a zaúčtovanie bankových a pokladničných pohybov.
▪ Podklady na spracovanie DPH a KV DPH.
▪ Podporné činnosti pre inventarizáciu a účtovné závierky.

Požiadavky

▪ Aspoň 2 ročná skúsenosť s používaním ES Pohoda je podmienkou.
▪ Aspoň 2 ročná skúsenosť vo vedení komplexného podvojného účtovníctva.
▪ Úplná znalosť princípov podvojného účtovníctva je podmienkou.
▪ Znalosť legislatívy z oblasti účtovníctva, daní z príjmov a DPH.
▪ Samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť.

Vzdelanie

Stredné

Informácie o výberovom konaní

▪ Životopisy a motivačné listy zasielajte v slovenskom jazyku.
▪ Odpovedať budeme všetkým uchádzačom.
▪ Stručné zdôvodnenie prípadného zamietnutia zasielame len kandidátom, ktorí sa zúčastnia osobných pohovorov a požiadajú oň.

Plat

1200-1600 EUR /Brutto, podľa znalostí a skúseností a minimálne 2x ročne odmeny.

Benefity

▪ Príjemné pracovné prostredie a priateľský kolektív.
▪ Pravidelné vzdelávanie aspoň 2x ročne, odborný rast.
▪ Stravovanie plne hradené zamestnávateľom.
▪ Zdieľané firemné auto aj na súkromné účely.
▪ Po čase možný čiastočný home office.
▪ Pravidelná valorizácia mzdy, odmeny min. 2 x ročne podľa výsledkov.

O spoločnosti

Našim klientom je moderná účtovnícka a poradenská firma smerujúca k bezpapierovému účtovníctvu a vysoko odbornému ekonomickému poradenstvu aj pomocou najmodernejších IT technológií.

Kontakt

ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Tel: +421 911 766 033
Email: info@aps.sk
Web: www.aps.sk
Jooble

Obchodné informácie:

ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka: 50043/B
IČO: 43 896 723
IČ DPH: SK2022517860
Účet: Tatrabanka 2628861059/1100