Stavebný technik (Majster)

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: TPP

Popis pozície

Pozícia je zaujímavá pre skúsenejšieho stavebného technika - majstra, ktorý pracoval na podobných projektoch pri výstavbe budov a hľadá serióznu zahraničnú firmu s možnosťou odborného aj osobného rozvoja.

▪ Realizácia stavebných prác pri výstavbe bytových domov v Bratislave.
▪ Organizácia a riadenie stavebných prác podľa pokynov stavbyvedúceho.
▪ Zodpovednosť za dodržiavanie predpísanej kvality prác a za dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny.
▪ Sledovanie spôsobu a postupu stavby v súlade so zachovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
▪ Vykonávanie dohľadu nad výkonom stavebných prác v súlade s harmonogramom prác.
▪ Riadenie dodávateľských firiem pri stavených prácach a niekoľkých kmeňových zamestnancov.

Požiadavky

▪ Podmienkou je prax na obdobnej pozícii aspoň 3-5 rokov.
▪ Skúsenosť s výstavbou budov, najlepšie bytových domov.
▪ Schopnosť čítať a rozumieť projektovej dokumentácii (výkresy, inžinierske siete a pod.)
▪ Skúsenosť s riadením stavebných pracovníkov.
▪ Znalosť moderných aj starších technologických postupov.
▪ Veľmi dobré komunikačné a manažérske zručnosti.
▪ Rozhodnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť a samostatnosť.
▪ Znalosť angličtiny alebo nemčiny je výhodou.

Vzdelanie

Stredné

Informácie o výberovom konaní

Plat

1100 - 1300 EUR

Benefity

▪ Možnosť pracovať v kapitálovo silnej Luxemburskej investičnej spoločnosti
▪ Možnosť pracovať s modernými technológiami a postupmi a odborne aj osobnostne rásť
▪ Stabiilita a know-how úspešnej medzinárodnej firmy
▪ Atraktívny plat a ostatné benefity serióznej zahraničnej firmy

O spoločnosti

Naším klientom je stavebná firma, ktorá je dcérskou spoločnosťou kapitálovo silnej Luxemburskej developerskej spoločnosti. Na Slovensku realizovala a realizuje viacero developerských projektov výstavby bytových domov a administratívnych budov, najmä v Bratislave.

Kontakt

ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Tel: +421 911 766 033
Email: info@activeps.sk
Web: www.activeps.sk

Obchodné informácie:

ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka: 50043/B
IČO: 43 896 723
IČ DPH: SK2022517860
Účet: Tatrabanka 2628861059/1100