Sprievodný email – základ pri posielaní životopisu

Sprievodný email tvorí obsah emailu, ktorý odosielate s CVčkom a motivačným listom v prílohe.

PC email myš

Pri písaní sprievodného listu existujú rôzne typy ľudí. Tí ktorí tam nenapíšu nič, alebo klasickú formulku a v nej často opakovaná veta: „Bol/a by som prínosom pre Vašu spoločnosť, mám záujem pracovať u Vás". Tým, že sme personálna agentúra, tak už len z takto napísaného sprievodného listu vieme usúdiť, že daný kandidát si poriadne neprečítal inzerát a zrejme prehliadol informáciu, že daná pozícia je obsadzovaná pre nášho klienta. Stalo sa nám tiež, že jeden kandidát napísal do sprievodného emailu, že má bohaté skúsenosti v danej oblasti a v životopise mal iba vzdelanie. :-D Pracovné skúsenosti sa asi pri posielaní životopisu stratili. Určite je potrebné, aby ste si pripravili rôzny sprievodný list pre každú pozíciu. Sprievodný list môže o Vás prezradiť naozaj veľa. V prvom rade to, či ste si inzerát naozaj dôkladne prečítali, ako sa viete predať a ako viete zaujať v pár vetách.

Pero ruka papier

Sprievodný list by mal obsahovať nasledujúce body:
1. Oslovenie a meno komu je adresovaný sprievodný list.
2. Názov pozície – na akú pozíciu reagujem.
3. Momentálna situácia – v akej momentálnej situácii sa nachádzate, či ste už nezamestnaný alebo len uvažujete o prípadnej zmene, či už máte v práci podanú výpoveď a pod.
4. Dôvod reakcie – prečo na danú pozíciu reagujete, čo Vás na nej najviac zaujalo.
5. Silné stránky – prečo si myslíte, že ste práve Vy na túto pozíciu vhodná, Vaše doterajšie úspechy a pod.
6. Prečo by som bol/a šťastný/á keď dostanem túto prácu, čo by mi priniesla do života.

Týmito bodmi sa určite odlíšite od väčšiny uchádzačov a určite budete mať väčšiu šancu zaujať. :-)

Ing. Jana Lukáčová
Recruiting Specialist

Kontakt

ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.

Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
Tel: +421 911 766 033
Email: info@aps.sk
Web: www.aps.sk
Jooble

Obchodné informácie:

ACTIVE Personnel Solutions, s.r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
OS Bratislava I, odd. Sro, Vložka: 50043/B
IČO: 43 896 723
IČ DPH: SK2022517860
Účet: Tatrabanka 2628861059/1100